top of page

Medvetet föräldraskap

Online


Beskrivning av tjänsten

Vad innebär medvetet föräldraskap? Ingen förälder får en manual till hur man är en bra förälder. Problemet uppstår när vi inte är medvetna om de sår, trauman och begränsade mönster vi har ärvt och tagit över från våra föräldrar och förfäder. Det är väldigt vanligt att vi för över dessa till våra barn. Detta kan leda till negativa och begränsande beteendemönster som hämmar och hindrar våra barns andliga och mänskliga utveckling. Istället bör de börja sina vuxenliv med hälsosamma upplevelser i harmoni med andra och läka de trauman som vi som föräldrar har projicerat från vårt undermedvetna. Det är först när vi blir medvetna om detta som förändringar kan ske. Att bli medveten om och förebygga negativa mönster i föräldraskapet är av stort värde. Medvetenhet spelar en avgörande roll i denna process. Genom att odla medvetenhet utvecklar vi en förståelse för oss själva och våra barn som gör det möjligt för oss att navigera föräldraskapet med avsikt och medvetenhet. Dessutom föds många barn idag in i livet med en helt annan frekvens och medvetenhet än vi gjorde, eftersom vi upplever en uppgradering på en universell nivå. Att förstå och anpassa oss till denna förändring i energi är avgörande för effektivt och medvetet föräldraskap. Med en utvidgning av våra perspektiv och de verktyg och tekniker vi använder kan vi ge våra barn en rikare framtid och låta dem växa till sin fulla potential. Genom att ge dem det nödvändiga stödet, vägledningen och den omhändertagande miljön möjliggör vi att de blomstrar till självsäkra, medkännande individer som är kapabla att göra positiva bidrag till världen. Genom att höja vår medvetenhet som föräldrar kan vi också bli bättre guider för våra barns framtid.

  • 1
  • 1 555 svenska kronor
  • Whatsapp Videosamtal

bottom of page