top of page

Ascension guide (uppstigningen)

Online


Beskrivning av tjänsten

Välkommen till Uppstigningsguiden, din kompass i den nya eran av andlig och planetarisk transformation. Vi befinner oss i en tid av DNA- och frekvensuppgraderingar, där kroppen öppnar sig för att ta emot mer ljus och högre vibrationer. Uppstigningen till 5D innebär att energin vibrerar på en högre frekvens, vilket skapar en positiv förändring på jorden där rädsla och brist ersätts med kärlek och överflöd. Under denna inre resa kan man uppleva det som kallas "Dark Night of the Soul", en period av djup själslig transformation när vi börjar ifrågasätta den verklighet vi tidigare trott på. Förändringen skapas genom att var och en ökar sitt medvetande och lever mer i hjärtat och mindre i hjärnan och logiken. Genom att göra medvetna val med fokus på kärlek, ljus, medkänsla och positiva tankar kan vi skapa en värld där vi lever från hjärtat och är i service till varandra. I denna process av själsligt uppvaknande är skuggarbetet - att konfrontera och integrera de mörkare aspekterna av oss själva - att få högre förståelse för dualitet är av avgörande betydelse. Genom att utforska våra skuggor kan vi läka tidigare trauman, släppa begränsande övertygelser och omfamna vår helhet. Att sätta ljus på våra skuggor bidrar till att omvandla rädsla till kärlek och främjar det kollektiva skiftet mot högre medvetande. När vi är i 5D-medvetande lever vi med lätthet i höga vibrationer och låter hjärtat styra. Vi har direktkontakt med vårt sanna högre jag och följer intuitivt vår inre glädje och passion. Livet flödar lätt av passion, mening och magi. Som en inre guide står jag vid din sida för att stödja dig genom denna transformerande resa. Välkommen till din resa till upplysning och helhet!

  • 1
  • 1 555 svenska kronor
  • Whatsapp Videosamtal

bottom of page